Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA - RSS Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA RSS Thu, 23 Sep 2021 19:38:43 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-ebara-215.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-ebara-215.html 4102 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 300 3HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 300 3HP công suất 2.2 KW Lưu lượng 48 m3/h Cột áp 2.2 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-300-3hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-300-3hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-300-3hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0
4100 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 150 MA 1.5HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 150 MA 1.5HP công suất 1.1 KW Lưu lượng 36 m3/h Cột áp 2.1 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-ma-15hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-ma-15hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-ma-15hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0
4098 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 100 MA 1HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 100 MA công suất 0.75 KW Lưu lượng 30 m3/h Cột áp 1.9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-ma-1hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-ma-1hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-ma-1hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0
4099 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 150 1.5HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 150 1.5HP công suất 1.1 KW Lưu lượng 36 m3/h Cột áp 2.1 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-15hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-15hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-150-15hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0
4101 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 200 2HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 200 2HP công suất 1.5 KW Lưu lượng 42 m3/h Cột áp 1.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-200-2hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-200-2hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-200-2hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0
4097 Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 100 1HP
Bơm Chìm Hút Bùn EBARA DW VOX 100 công suất 0.75 KW Lưu lượng 30 m3/h Cột áp 1.9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-1hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-1hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-ebara-dw-vox-100-1hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn EBARA 0