Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA - RSS Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA RSS Thu, 23 Sep 2021 19:05:13 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-mastra-217.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-mastra-217.html 4166 Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-5500P 7.5HP
Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-5500P 7.5HP mới 100% công suất 5.6 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 27 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf5500p-75hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-mastra-maf5500p-75hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf5500p-75hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA 0
4165 Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-3700P 5HP
Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-3700P 5HP mới 100% công suất 3.7 KW Lưu lượng 120 m3/h Cột áp 20 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf3700p-5hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-mastra-maf3700p-5hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf3700p-5hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA 0
4164 Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-2200P
Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-2200P mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 58 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf2200p.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-mastra-maf2200p.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf2200p.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA 0
4167 Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-7500P 10HP
Bơm Chìm Hút Bùn Mastra MAF-7500P 10HP mới 100% công suất7.5 KW Lưu lượng 156 m3/h Cột áp 32 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf7500p-10hp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-mastra-maf7500p-10hp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-mastra-maf7500p-10hp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn MASTRA 0