Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI - RSS Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI RSS Thu, 23 Sep 2021 19:49:42 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-tsurumi-216.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-bun-tsurumi-216.html 4112 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS815
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS815 công suất 15 KW Lưu lượng 350 m3/h Cột áp 12 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs815.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs815.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs815.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4111 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-C6/A6
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-C6/A6 công suất 7.5 KW Lưu lượng 160 m3/h Cột áp 20 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2c6a6.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2c6a6.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2c6a6.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4110 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-B6/D6
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-B6/D6 công suất 11 KW Lưu lượng 200 m3/h Cột áp 23 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2b6d6.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2b6d6.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2b6d6.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4109 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-A3
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-A3 công suất 2.2 KW Lưu lượng 68 m3/h Cột áp 12 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2a3.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2a3.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2a3.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4108 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-80
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-80 công suất 4 KW Lưu lượng 68 m3/h Cột áp 10 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs280.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs280.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs280.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4107 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-100
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-100 công suất 6 KW Lưu lượng 90 m3/h Cột áp 10 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4106 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-150
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-150 công suất 9 KW Lưu lượng 150 m3/h Cột áp 8 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4105 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-D4/B4
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-D4/B4 công suất 7.5 KW Lưu lượng 120 m3/h Cột áp 20 mét nặng 93 kg có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d4b4.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d4b4.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d4b4.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4104 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-8S
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-8S của Nhật công suất 11 KW Lưu lượng 300 m3/h Cột áp 18 mét nặng 174 kg có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs28s.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs28s.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs28s.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0
4103 Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-D3/B3
Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI KRS2-D3/B3 công suất 3.7 KW Lưu lượng 68 m3/h Cột áp 19 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d3b3.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d3b3.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-bun-tsurumi-krs2d3b3.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Bùn TSURUMI 0