Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA RSS Thu, 23 Sep 2021 19:52:54 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-ebara-202.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-ebara-202.html 5043 Bơm Chìm Nước Thải Ebara BEST ONE
Bơm Chìm Nước Thải Ebara BEST ONE mới 100% công suất 0.25 KW Lưu lượng 10.2 m3/h Cột áp 8.3 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-one.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-one-2003231617288647.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-one.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5047 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 200
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 200 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 48 m3/h Cột áp 3.3 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-200.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5046 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 150
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 150 mới 100% công suất 1.1 KW Lưu lượng 42 m3/h Cột áp 2.4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5045 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 100
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW 100 mới 100% công suất 0.75 KW Lưu lượng 36 m3/h Cột áp 2.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5044 Bơm Chìm Nước Thải Ebara BEST ZERO
Bơm Chìm Nước Thải Ebara BEST ZERO mới 100% công suất 0.25 KW Lưu lượng 9 m3/h Cột áp 7 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-zero.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-zero.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-zero.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5059 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 400
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 400 mới 100% công suất 3 KW Lưu lượng 66 m3/h Cột áp 7.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-400.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-400.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-400.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5058 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 300
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 300 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 57 m3/h Cột áp 7.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5042 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DVS52.2
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DVS52.2 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 45 m3/h Cột áp 6.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dvs522.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dvs522.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dvs522.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5057 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 200
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 200 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 45 m3/h Cột áp 5.8 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-200.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5040 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DML52.2
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DML52.2 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 96 m3/h Cột áp 4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml522.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml522.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml522.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5039 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 65DVS52.2
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 65DVS52.2 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 45 m3/h Cột áp 6.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs522.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs522.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs522.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5038 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 65DVS51.5
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 65DVS51.5 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 33 m3/h Cột áp 5.3 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-65dvs515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5056 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 150
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DWO 150 mới 100% công suất 1.1 KW Lưu lượng 33 m3/h Cột áp 5.1 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dwo-150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5055 Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 75
Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 75 mới 100% công suất 0.55 KW Lưu lượng 14.4 m3/h Cột áp 2 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-75.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-75.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-75.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5054 Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 100M
Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 100M mới 100% công suất 0.75 KW Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 2 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100m.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100m.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100m.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5053 Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 100
Bơm Chìm Nước Thải Ebara RIGHT 100 mới 100% công suất 0.75 KW Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 2 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-right-100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5052 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 300
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 300 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 48 m3/h Cột áp 3.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5051 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 200
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 200 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 54 m3/h Cột áp 3.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-200.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5050 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 150
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 150 mới 100% công suất 1.1 KW Lưu lượng 36 m3/h Cột áp 2.1 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5049 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 100
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW VOX 100 mới 100% công suất 0.75 KW Lưu lượng 30 m3/h Cột áp 1.9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-vox-100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5048 Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW300
Bơm Chìm Nước Thải Ebara DW300 mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 54 m3/h Cột áp 5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-dw-300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
5041 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DML53.7
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 80DML53.7 mới 100% công suất 3.7 KW Lưu lượng 96 m3/h Cột áp 7.9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm dân dụng, công nghiệp
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml537.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml537.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-80dml537.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4048 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML57.5
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML57.5 mới 100% công suất 7.5 KW Lưu lượng 240 m3/h Cột áp 4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml575.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml575.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml575.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4047 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML55.5
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML55.5 mới 100% công suất 5.5 KW Lưu lượng 204 m3/h Cột áp 3.9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml555.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml555.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml555.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4046 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML522
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML522 mới 100% công suất 22 KW Lưu lượng 330 m3/h Cột áp 10.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml522.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml522.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml522.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4041 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML53.7
Bơm Chìm Hút Nước Thải Ebara 100DML53.7 mới 100% công suất 3.7 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml537.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml537.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml537.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4045 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML515
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML515 mới 100% công suất 15 KW Lưu lượng 300 m3/h Cột áp 8.6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4044 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML511
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 150DML511 mới 100% công suất 15 KW Lưu lượng 270 m3/h Cột áp 5.4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml511.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml511.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-150dml511.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4043 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML57.5
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML57.5 mới 100% công suất 7.5 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 12.1 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml575.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml575.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml575.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4049 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 50DVS51.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Ebara 50DVS51.5 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 10.4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-50dvs515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-50dvs515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-50dvs515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4042 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML55.5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Ebara 100DML55.5 mới 100% công suất 5.5 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 8.5 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml555.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml555.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml555.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4039 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML511
Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML511 mới 100% công suất 11 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 17 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml511.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml511.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml511.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4040 Bơm Chìm Nước Thải Ebara 100DML515
Bơm Chìm Nước Thải Ebara từ Ý model 100DML515 mới 100% công suất 15 KW Lưu lượng 150 m3/h Cột áp 23.4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml515.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml515.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-100dml515.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0
4038 Bơm Chìm Nước Thải Ebara BEST 2-3-4-5
Bơm Chìm Hút Nước Thải Ebara BEST 2-3-4-5 mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 21.6 m3/h Cột áp 18.4 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-2345.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-2345.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-ebara-best-2345.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải EBARA 0