Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS RSS Thu, 23 Sep 2021 19:47:07 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-214.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-214.html 4191 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV500T
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV500T công suất 4 kW Lưu lượng 90 m3/h Cột áp 22.2 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv500t.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv500t.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv500t.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4190 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV750T
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV750T công suất 7.5 kW Lưu lượng 108 m3/h Cột áp 23 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv750t.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv750t.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv750t.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4189 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV300
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV300 công suất 2.2 kW Lưu lượng 51 m3/h Cột áp 11.5 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv300.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv300.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv300.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4188 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV200
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV200 công suất 1.5 kW Lưu lượng 45 m3/h Cột áp 9.4 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv200.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv200.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv200.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4187 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV1000T
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV1000T công suất 7.5 kW Lưu lượng 120 m3/h Cột áp 25 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv1000t.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv1000t.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv1000t.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4186 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV 400T
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV 400T công suất 3.3 kW Lưu lượng 78 m3/h Cột áp 19.4 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-400t.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-400t.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-400t.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0
4185 Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV 150
Bơm Chìm Hút Nước Thải Foras FV 150 công suất 1.1 kW Lưu lượng 39 m3/h Cột áp 8 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-foras-fv-150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải FORAS 0