Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA RSS Thu, 23 Sep 2021 18:46:09 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-mastra-212.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-mastra-212.html 4168 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MDB550
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MDB550 công suất 550 W Lưu lượng 10 m3/h Cột áp 11 mét họng xả 40 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdb550.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdb550.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdb550.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4174 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA2.2
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA2.2 công suất 2.2 kW Lưu lượng 58 m3/h Cột áp 15 mét họng xả 75 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba22.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba22.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba22.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4184 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra SMSP
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra SMSP công suất 100 W Lưu lượng 6 m3/h Cột áp 6 mét họng xả 30 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-smsp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-smsp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-smsp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4183 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSP100
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSP100 công suất 250 W Lưu lượng 9.5 m3/h Cột áp 11 mét họng xả 30 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msp100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msp100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msp100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4182 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MST400
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MST400 công suất 400 W Lưu lượng 17 m3/h Cột áp 9 mét họng xả 40 - 50 mm có tem CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst400.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst400.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst400.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4176 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA5.5
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA5.5 công suất 5.5 W Lưu lượng 72 m3/h Cột áp 28 mét họng xả 100 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba55.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba55.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba55.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4178 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MOP250
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MOP250 công suất 250 W Lưu lượng 9.5 m3/h Cột áp 11 mét họng xả 11 - 18.5mm có tem CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop250.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop250.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop250.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4177 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MOP100
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MOP100 công suất 100W Lưu lượng 7 m3/h Cột áp 9 mét họng xả 11 - 18.5 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mop100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4179 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSC550
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSC550 công suất 550 W Lưu lượng 32 m3/h Cột áp 10 mét họng xả 40 - 50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc550.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc550.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc550.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4181 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MST100
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MST100 công suất 100 W Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 5 mét họng xả 40 -50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mst100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4175 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA3.7
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA3.7 công suất 3.7 kW Lưu lượng 72 m3/h Cột áp 25 mét họng xả 100 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba37.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba37.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba37.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4173 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA1.5
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA1.5 công suất 1.5 kW Lưu lượng 45 m3/h Cột áp 15 mét họng xả 40 - 50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba15.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba15.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba15.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4172 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA1.1
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA1.1 công suất 1.1 kW Lưu lượng 40 m3/h Cột áp 13.5 mét họng xả 40/50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba11.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba11.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba11.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4171 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA0.75
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA0.75 công suất 750 W Lưu lượng 36 m3/h Cột áp 10.5 mét họng xả 40/50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba075.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba075.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba075.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4170 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA0.55
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MBA0.55 công suất 550 W Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 11 mét họng xả 40 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba055.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba055.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mba055.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4169 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MDL550
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MDL550 công suất 550 W Lưu lượng 10 m3/h Cột áp 10 mét họng xả 40 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdl550.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdl550.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-mdl550.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0
4180 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSC750
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Mastra MSC750 công suất 750 W Lưu lượng 30 m3/h Cột áp 12 mét họng xả 40 - 50 mm có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc750.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc750.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-mastra-msc750.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải MASTRA 0