Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP RSS Thu, 23 Sep 2021 19:08:29 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-app-209.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-app-209.html 4137 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV250
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV250 công suất 250W Lưu lượng 8 m3/h Cột áp 12 mét họng xả 40 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv250.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv250.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv250.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4138 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV400
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV400 công suất 350 W Lưu lượng 20 m3/h Cột áp 8 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv400.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv400.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv400.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4139 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV550
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV550 công suất 550W Lưu lượng 24 m3/h Cột áp 10 mét họng xả 80 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv550.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv550.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv550.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4136 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV150
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP SV150 công suất 150W Lưu lượng 8 m3/h Cột áp 6 mét họng xả 100 mm có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-sv150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4135 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS30
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS30 công suất 2.2 KW Lưu lượng 63.6 m3/h Cột áp 6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds30.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds30.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds30.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4134 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS20
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS20 công suất 1.5 KW Lưu lượng 39 m3/h Cột áp 8 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds20.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds20.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds20.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4133 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS100
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS100 công suất 7.5 KW Lưu lượng 90 m3/h Cột áp 15 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4132 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS-75
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS-75 công suất 5.5 KW Lưu lượng 76.5 m3/h Cột áp 14 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds75.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds75.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds75.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4131 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS-50
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS10 công suất 3.7 KW Lưu lượng 121 m3/h họng xả 100 mm điện 3 pha 380v có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds50.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds50.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds50.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0
4130 Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS10
Bơm Chìm Hút Nước Thải APP DS10 công suất 0.75 KW Lưu lượng 27.6 m3/h Cột áp 6 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds10.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds10.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-hut-nuoc-thai-app-ds10.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải APP 0