Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO RSS Thu, 23 Sep 2021 18:28:07 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-leo-213.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-leo-213.html 4192 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP công suất 0.25 kW Lưu lượng 9 m3/h Cột áp 7 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0
4196 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải LEO XSP20-9/1.1 L
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP20-9/1.1 L công suất 1.1 kW Lưu lượng 19 m3/h Cột áp 9 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp20911-l.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp20911-l.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp20911-l.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0
4197 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải XSP42-17/2.2 L
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP42-17/2.2 L công suất 2.2 kW Lưu lượng 38 m3/h Cột áp 16 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-xsp421722-l.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-xsp421722-l.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-xsp421722-l.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0
4195 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải LEO XSP18-12/0.75 L
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP18-12/0.75 L công suất 0.75 kW Lưu lượng 8 m3/h Cột áp 10.5 mét có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1812075-l.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1812075-l.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1812075-l.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0
4194 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải LEO XSP16.2-22/1.5 L
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP16.2-22/1.5 L công suất 1.1 kW Lưu lượng 14 m3/h Cột áp 14 mét có chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1622215-l.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1622215-l.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-leo-xsp1622215-l.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0
4193 Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP 16.2-22/1.5S
Bơm Chìm Inox Hút Nước Thải Phao Nổi LEO XSP 16.2-22/1.5S công suất 0.25 kW Lưu lượng 9 m3/h Cột áp 7 mét có tem chứng nhận CO, CQ ứng dụng bơm chìm đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp-1622215s.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp-1622215s.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-inox-hut-nuoc-thai-phao-noi-leo-xsp-1622215s.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải LEO 0