Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX - RSS Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX RSS Thu, 23 Sep 2021 17:57:21 GMT rss:https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-pentax-102.html https://bomchimnuocthai.com.vn/rss/may-bom-chim-hut-nuoc-thai-pentax-102.html 3048 Bơm chìm nước thải Pentax DVT150
Máy bơm chìm nước thải Pentax Model DVT150; Cột áp : 8 mét; Lưu lượng : 39 m3/h; Công suất : 1,1 kW - 1,5Hp. Kiểu dáng: Bơm chìm. Xuất xứ: Pentax-Italia. Bảo hành: 12 tháng.
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt150.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt150.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt150.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3049 Bơm chìm nước thải Pentax DVT250
Bơm chìm nước thải Pentax DVT250 từ Ý, mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 96 m3/h Cột áp 2.3 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt250.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt250.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dvt250.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3040 Bơm chìm nước thải Pentax DG80/2G
Bơm chìm nước thải Pentax DG80/2G từ Ý, mới 100% công suất 1050 W Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 9.8 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg802g.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg802g.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg802g.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3047 Bơm chìm nước thải Pentax DMT550
Bơm chìm nước thải Pentax DMT550 từ Ý, mới 100% công suất 4 KW Lưu lượng 78 m3/h Cột áp 4 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt550.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt550.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt550.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3041 Bơm chìm nước thải Pentax DH100
Bơm chìm nước thải Pentax DH100 từ Ý, mới 100% công suất 980 W Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 4.3 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh100.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh100.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh100.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3042 Bơm chìm nước thải Pentax DH80
Bơm chìm nước thải Pentax DH80 từ Ý, mới 100% công suất 900 W Lưu lượng 15 m3/h Cột áp 4.3 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh80.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh80.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dh80.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3043 Bơm chìm nước thải Pentax DMT210
Bơm chìm nước thải Pentax DMT210 từ Ý, mới 100% công suất 1.5 KW Lưu lượng 60 m3/h Cột áp 5.2 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt210.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt210.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt210.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3044 Bơm chìm nước thải Pentax DMT1000
Bơm chìm nước thải Pentax DMT1000 từ Ý, mới 100% công suất 7.5 KW Lưu lượng 144 m3/h Cột áp 7.5 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt1000.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt1000.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt1000.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3045 Bơm chìm nước thải Pentax DMT310
Bơm chìm nước thải Pentax DMT310 từ Ý, mới 100% công suất 2.2 KW Lưu lượng 23.9 m3/h Cột áp 66 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt310.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt310.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt310.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3046 Bơm chìm nước thải Pentax DMT410
Máy bơm chìm nước thải Pentax DMT410 Công suất: 4 HP - 3 KW; Cột áp: 7,6 - 26,5 m; Lưu lượng: 6 - 72 m3/h; Kiểu dáng: Bơm chìm; Xuất xứ: Pentax-Italia; Bảo hành: 12 tháng
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt410.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt410.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt410.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3038 Bơm chìm nước thải Pentax DMT160
Bơm chìm nước thải Pentax DMT160 từ Ý, mới 100% công suất 1.1 KW Lưu lượng 54 m3/h Cột áp 3.8 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt160.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt160.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dmt160.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0
3039 Bơm chìm nước thải Pentax DG100/2G
Bơm chìm nước thải Pentax DG100/2G từ Ý, mới 100% công suất 1.3 KW Lưu lượng 18 m3/h Cột áp 9.8 mét sử dụng thép không gỉ siêu bền ứng dụng rộng rãi đa lĩnh vực
Trạng thái: Còn hàng ]]>
Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 GMT https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg1002g.html https://bomchimnuocthai.com.vn/Uploads/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg1002g.png in stock 0 VND https://bomchimnuocthai.com.vn/bom-chim-nuoc-thai-pentax-dg1002g.html samsung new Máy Bơm Chìm Hút Nước Thải PENTAX 0